T眉rk莽e
canlicasinolistesi.com
  • Haberler
  • 脺lkelere G枚re Kumarhaneler
  • Casino Bonusu
  • Casino Oyunlar谋
  • Yat谋rma y枚ntemleri
Menu
Canl谋 Casino
T眉rk莽e

Global Gaming Awards ve EGR'de zirvede evrim

Haberler

2020-11-04

Evrim Global Gaming Awards'da bu Y谋l谋n Dijital End眉stri Tedarik莽isi olarak kabul edildi ve ayn谋 zamanda, sa臒lama konusunda lider oldu臒u i莽in EGR 陌talya 脰d眉llerinde Y谋l谋n Kumarhane 陌莽erik Tedarik莽isi se莽ildi. canl谋 kumarhane 莽枚z眉mler.

Global Gaming Awards ve EGR'de zirvede evrim

K眉resel Oyun 脰d眉lleri ile ilgili olarak Evolution, kazand谋臒谋 枚d眉l眉 kazanmak i莽in di臒er dokuz markay谋 yendi, bu da dijital oyun oynamay谋 gelece臒e ta艧谋yan sa臒lay谋c谋lar谋 枚d眉llendiriyor ve operat枚rlere bu sekt枚r眉 ilerletmek i莽in ihtiya莽 duyduklar谋 her 艧eyi sunuyor.

Y谋l谋n 脰d眉l眉 Sahibi

Evolution, EGR 陌talya 脰d眉lleri'nde bir kez daha Y谋l谋n Casino 陌莽erik Tedarik莽isi se莽ildi. Bu ikinci y谋l ve marka t眉m oyun sekt枚rlerinden 13 rakibe kar艧谋 莽谋kt谋. Ge莽ti臒imiz 12 ayda, EGR 枚d眉lleri, yenili臒i kutlamak ve ayn谋 zamanda d眉zenlenmi艧 pazar谋n eri艧imini ve ilerlemesini vurgulamak i莽in 陌talya'n谋n 枚nde gelen 莽evrimi莽i operat枚rlerini ve sa臒lay谋c谋lar谋n谋 onurland谋rd谋.

Y谋ll谋k t枚ren

27 Ekim'de online olarak yay谋nlanan ve 枚d眉llerin a莽谋kland谋臒谋 sanal t枚rende. Ba艧 脺r眉n Sorumlusu Todd Haushalter, 枚d眉l眉n ard谋ndan konu艧tu ve ayn谋 ak艧am her iki 枚d眉l眉 de kazanmaktan inan谋lmaz derecede onur duyduklar谋n谋 s枚yledi. 2020 kesinlikle son derece yo臒un ve ayn谋 zamanda zorlu bir y谋l oldu ama marka durmayacak. Daha da ba艧ar谋l谋 olmak istiyorlar.

Bu markan谋n amac谋 oyuncular谋n kesinlikle sevece臒i oyunlar 眉retmek ve bu y谋l hi莽 de istisna olmad谋. 脟e艧itli canl谋 oyun yelpazelerini ve ayr谋ca oyun 艧ovlar谋n谋 geni艧letmi艧lerdir. Evolution, rekor olan 12 kitap yay谋nlad谋 ve Pennsylvania'da son teknoloji 眉r眉n眉 bir st眉dyo kurdu ve d眉nyan谋n 艧u anda ya艧ad谋臒谋 salg谋n nedeniyle bir莽ok operasyonel prosed眉r眉 yeniden markalad谋 ve de臒i艧tirdi. Bu 枚d眉l, markan谋n ve arkas谋ndaki ekibin yapt谋臒谋 her 艧eyi takdir ediyor.

Neden bu 枚d眉ller hak ediyor

Evolution Gaming kesinlikle 莽evrimi莽i en iyi markalardan biridir ve vaat etti臒i her 艧eyi sunar. Bu y眉zden mevcut en iyi oyunlar谋 endi艧elenmeden oynamak m眉mk眉n. Ayr谋ca, her zaman yenilik yap谋yorlar, bu y眉zden kesinlikle bu markan谋n bir par莽as谋 olmal谋s谋n谋z ve 莽evrimi莽i kumarhanenizde mevcut olduklar谋nda oyunlar谋n谋 oynamal谋s谋n谋z. Olacaklar谋 莽ok muhtemel.

Bu marka, oyunlara en iyi kaliteyi ve oynan谋艧谋 sunma konusunda liderlerden biridir. Bu 枚d眉lleri hak ediyorlar 莽眉nk眉 ba艧ka 眉lkelere yay谋l谋yorlar ve 艧imdi baz谋 莽evrimi莽i kumarhanelerde oynayabilece臒iniz daha bir莽ok oyun geli艧tiriyorlar. Ayr谋ca, bu oyunlar kesinlikle 莽evrimi莽i bulabilece臒iniz en iyilerden baz谋lar谋, bu y眉zden kesinlikle sizin i莽in bir avantaj.

Pazardaki liderlerden biri

Bu sekt枚rde yeni olmayanlar, Evolution Gaming'in d眉nya 莽ap谋nda tan谋nd谋臒谋n谋 bilir ve bu nedenle, di臒er markalarla birlikte igaming i艧inde en iyi liderlerden biridir. Hala yap谋lacak 莽ok 艧ey oldu臒u a莽谋k, ancak Evolution hala 莽ok 艧ey fetheden inan谋lmaz bir 艧irket.

Oyuncular oyunlar谋n谋, 枚zellikle de sahip olduklar谋 canl谋 oyunlar谋 kesinlikle severler. Bunun nedeni, y眉ksek kaliteli olmalar谋 ve inan谋lmaz bir oynan谋艧a sahip olmalar谋d谋r. Oyuncular谋n e臒lenmesini sa臒lamak i莽in geli艧tirildi.

Casino promosyonu

--
null Country FlagCheckmark
艦imdi oyna
-

Son Haberler

2021-05-04

Pop眉ler Poker Slanglar谋 A莽谋kland谋

PokerRead more
Kumar Ba臒谋ml谋l谋臒谋feragatSorumlu OyunGizlilik Politikas谋艧artlar ve ko艧ullarSitemap
漏 canlicasinolistesi.com 2021