T眉rk莽e
canlicasinolistesi.com
  • Haberler
  • 脺lkelere G枚re Kumarhaneler
  • Casino Bonusu
  • Casino Oyunlar谋
  • Yat谋rma y枚ntemleri
Menu
Canl谋 Casino
T眉rk莽e

Yggdrasil, GameArt'谋 Yeni Orta臒谋 Olarak Ekledi

Haberler

2020-12-26

Kat谋larak Yggdrasil Oyun Uzmanlar谋 program谋, GameArt bu markan谋n CATI teknolojisini kullanarak inan谋lmaz oyun i莽eri臒i olu艧turabilir ve ayr谋ca da臒谋tabilir. Bu temelde oyunlar geli艧tirmek i莽in 枚nceden yap谋land谋r谋lm谋艧, d眉zenlemeye haz谋r bir kittir. St眉dyolar谋n ve ayr谋ca geli艧tiricilerin geli艧tirmek ve da臒谋tmak i莽in standartla艧t谋r谋lm谋艧 teknolojiyi uygulamas谋n谋 m眉mk眉n k谋lar oyunlar D眉nya 莽ap谋nda. Yani, bir de oynamak istiyorsan谋z canl谋 kumarhane枚rne臒in, bunu 莽ok kolay bir 艧ekilde yapabilirsiniz.

Yggdrasil, GameArt'谋 Yeni Orta臒谋 Olarak Ekledi

Yggdrasil Gaming Masters st眉dyolar谋 kesinlikle CATI'ye ve bu markan谋n 莽e艧itli d眉zenlenmi艧 iGaming pazarlar谋ndaki b眉y眉k i艧letme ortaklar谋na eri艧imden ho艧lan谋yor. Bunlardan biri, Yggdrasil ile i艧birli臒iyle geliri en 眉st d眉zeye 莽谋karmak i莽in d眉nya 莽ap谋nda oyunlar olu艧turup da臒谋tabilen GameArt.

Y眉ksek kaliteli markalar, kaliteli bir ortakl谋臒a e艧ittir

GameArt, oyun sa臒lay谋c谋lar谋 s枚z konusu oldu臒unda liderlerden biridir. En son teknolojiye sahip oyunlar sa臒lar ve 莽e艧itli pazarlarda m眉kemmel grafikler ve harika oynan谋艧la birinci s谋n谋f HTML5 slotlar谋ndan olu艧an dev bir portf枚y sunar. Bu tedarik莽i ayn谋 zamanda bu sekt枚rdeki 莽ok y枚nl眉 jackpot a臒lar谋ndan birini de sunmaktad谋r.

Yggdrasil, zirvede yer alan birka莽 markadan biri oldu臒u i莽in t眉m d眉nyada biliniyor. Bunun nedeni, yapt谋klar谋 i艧te ger莽ekten iyi olmalar谋d谋r. Oyuncular谋n dikkatini 莽eken 莽ok 莽e艧itli temalarla inan谋lmaz oyunlar geli艧tirirler ve bu bir莽ok geli艧tiricinin yapamad谋臒谋 bir 艧eydir.

Bu ortakl谋k, her iki marka i莽in de birbirinden 莽ok fayda sa臒lad谋klar谋 i莽in bir nimettir. 脰臒renecek 莽ok 艧ey var ve birlikte yapabilecekleri 莽ok fazla b眉y眉me var, pek 莽ok ortakl谋臒谋n sahip olmad谋臒谋 bir 艧ey.

Yggdrasil ve GameArt'tan G枚r眉艧ler

Yggdrasil'de Ortak Programlar谋 Ba艧kan谋 olan Stuart McCarthy, devrim niteli臒indeki CATI teknolojisinin piyasaya s眉r眉lmesiyle YG Masters program谋n谋n b眉y眉mesi s枚z konusu oldu臒unda bu y谋l谋n harika bir y谋l oldu臒unu belirtti. Program谋n ba艧ar谋s谋ndan son derece mutlular ve gurur duyuyorlar ve GameArt gibi onlar谋 yeni zirvelere ta艧谋yabilecek 莽ok say谋da ba艧ar谋l谋 ve son derece yetenekli st眉dyoyla 莽al谋艧maktan heyecan duyuyorlar.

GameArt CEO'su Stefano Picone, YG Masters orta臒谋 olduklar谋nda ve CATI teknolojisini kullanmaya ba艧lad谋klar谋nda, i莽erik geli艧tirmelerini 莽ok h谋zl谋 枚l莽eklendirebildiklerini ve stratejilerini da臒谋tarak k眉resel olarak tamamen yeni kitlelere ula艧abildiklerini s枚yledi. Yggdrasil taraf谋ndan haz谋rlanan bu program谋n ba艧ar谋s谋ndan olduk莽a etkilendiler ve daha da ilerlemek i莽in onlarla daha fazla 莽al谋艧maktan heyecan duyuyorlar, ki bu olacak bir 艧ey.

GameArt hakk谋nda

GameArt 2013'te tescil edildi ve o zamandan beri oyun geli艧tiriyor 莽evrimi莽i kumarhaneler. Oyunlar谋 inan谋lmaz bir sanat eseri, bu da oyuncular谋n kesinlikle takdir etti臒i bir 艧ey. Bu marka, pop眉lerli臒i s枚z konusu oldu臒unda h谋zla b眉y眉yor, 枚zellikle de arkas谋ndaki ekip son derece yenilik莽i oldu臒u i莽in ger莽ek bir avantaj.

HTML5'te geli艧tirildikleri i莽in t眉m oyunlar谋 mobil cihazlar 眉zerinden oynanabilir. Art谋, bunlar herhangi bir sorun olmadan t眉m platformlara entegre edilebilir. Y眉ksek kaliteli oyunlar oynamak istiyorsan谋z, kesinlikle GameArt oyunlar谋n谋 mutlaka kontrol etmelisiniz ki bu kesinlikle harika bir se莽imdir. GameArt'谋n geli艧tirdi臒i oyunlar谋n temalar谋na, kalitesine ve 枚zellikle oynan谋艧谋na 艧a艧谋racaks谋n谋z.

Harika vakit ge莽irebilirsiniz. Para harcaman谋za ve 莽ok e臒lenmenize gerek yok, 枚zellikle g眉n眉m眉zde kumarhanelerde 莽ok say谋da oyun mevcut oldu臒undan ve bu b枚l眉mde 莽ok fazla geli艧me oldu臒undan.

Casino promosyonu

--
null Country FlagCheckmark
艦imdi oyna
-

Son Haberler

2021-06-21

Ignore this Terrible Gambling Advice to Win Money

HaberlerRead more
Kumar Ba臒谋ml谋l谋臒谋feragatSorumlu OyunGizlilik Politikas谋艧artlar ve ko艧ullarSitemap
漏 canlicasinolistesi.com 2021