T眉rk莽e
canlicasinolistesi.com
  • Haberler
  • 脺lkelere G枚re Kumarhaneler
  • Casino Bonusu
  • Casino Oyunlar谋
  • Yat谋rma y枚ntemleri
Menu
Canl谋 Casino
T眉rk莽e

Pop眉ler Poker Slanglar谋 A莽谋kland谋

Poker

2021-05-26

Eddy Cheung

Evi bir anda yenmek istiyorsan谋z, 艧眉phesiz ustala艧man谋z gereken bir莽ok 艧ey var. poker oyun. Yeni ba艧layanlar i莽in, bu oyunda baz谋 standart terimlerin anlam谋n谋 枚臒renmek size 莽ok iyi gelebilir. Ancak, orada onlarca ve y眉zlerce poker slogan谋 var. Bu nedenle, bu makale yaln谋zca bir oyunda oynarken kar艧谋la艧abilece臒iniz en yayg谋n terminolojileri ele alacakt谋r. 莽evrimi莽i kumarhane veya kara tabanl谋 kumarhane.

Pop眉ler Poker Slanglar谋 A莽谋kland谋

Kontrol

脟evrimi莽i veya 莽evrimd谋艧谋 poker oynarken, b眉y眉k olas谋l谋kla kelime kontrol眉 ile kar艧谋la艧谋rs谋n谋z. Peki, bu pop眉ler poker terminolojisi ne anlama geliyor? Kontrol etmek, esasen bahsi veya eylemi bir sonraki oyuncuya ge莽irmek anlam谋na gelir. Ba艧ka bir deyi艧le, yaln谋zca sizin i莽in ge莽erli bir i艧lem yoksa kontrol etme veya bahis yapma se莽ene臒iniz vard谋r. Kontrol ettikten sonra bir hareket varsa, oyuncu pas ge莽meye, y眉kseltmeye veya g枚rmeye karar verebilir.

A莽谋k

Ad谋ndan da anla艧谋laca臒谋 gibi, pokerde a莽谋l谋艧, bir oyuncunun bahis turuna bir poker elinde ba艧lamas谋 gerekiyorsa ne yapaca臒谋 anlam谋na gelir. Sadece bahis yapacak ilk ki艧i olarak veya bir oyuncu size katyonu kontrol ederse a莽abilirsiniz. 陌lgin莽 bir 艧ekilde, bir莽ok poker oyuncusu bu eylemi y眉kseltme ile kar谋艧t谋r谋r. A莽谋l谋艧 oyuncular谋 masada y眉kseltme, pas ge莽me veya 莽a臒r谋 ile kar艧谋la艧abilir.

Y眉kseltmek

Y眉kseltme, 莽evrimi莽i ve 莽evrimd谋艧谋 kumar sahnesinde bir ba艧ka pop眉ler poker terimidir. Bu nedenle, masada ye艧il davranmaktan ka莽谋nman谋n ne anlama geldi臒ini bilmek 莽ok 枚nemlidir. Y眉kseltmek, a莽谋l谋艧 bahsine eklemek istiyorsan谋z, esasen masada yapt谋臒谋n谋z bir eylemdir. Beklendi臒i gibi, di臒er oyuncular bu eylemi tamamlad谋ktan sonra sizi 莽a臒谋racak, 莽ekecek veya yeniden art谋racak. 脟o臒unlukla, bir oyuncu juguler i莽in gitmek isterse veya g眉莽l眉 bir ele sahipse y眉kseltebilir.

Yeniden Y眉kselt

陌lk bahis莽i a莽谋l谋rsa, ikinci oyuncu bahsi y眉kseltebilir ve 眉莽眉nc眉 oyuncu ilk iki oyuncuya geri d枚nmek i莽in yeniden y眉kseltir. Ba艧ka bir deyi艧le, yeniden y眉kseltme, rakip oyuncunun y眉kseltmesini art谋rmay谋 i莽erir. Agresif bir y眉kseltmeyle kar艧谋la艧谋rsan谋z, yeniden y眉kseltebilir, pas ge莽ebilir veya 莽a臒r谋 yapabilirsiniz.

Aramak

脟evrimi莽i kumar d眉nyas谋na yeni girenlerin 莽o臒u, araman谋n tam olarak ne oldu臒unu soracak. G枚rmek, rakip oyuncunun y眉kseltmesi veya bahsi ile e艧le艧mektir. Pokerde, kimse aramazsa, 莽a臒r谋lmayan oyuncu eli kazanabilir. Y眉z y眉ze bir mekanda oynarken, bunun yerine "g枚rmek" terimini duyman谋z muhtemeldir.

Kat

Bir oyuncu katland谋臒谋nda, bir ele kat谋lmay谋 b谋rakt谋臒谋 anlam谋na gelir. Bu durumda, pota daha fazla bahis giremez. Oyuncular, yukar谋da belirtilen i艧lemlerden herhangi birini tamamlama zamanlar谋 gelirse kat谋l谋rlar. Katlamak i莽in, bir oyuncu kart谋 y眉z眉 a艧a臒谋 bakacak 艧ekilde da臒谋t谋c谋ya do臒ru atacakt谋r. Buna kar艧谋l谋k, krupiye kartlar谋 bir katlanm谋艧 kart y谋臒谋n谋na koyacakt谋r.

El

Di臒er bir yayg谋n poker terminolojisi de eldir. Bir el, ortak kartlardan ve oyuncunun cep kartlar谋ndan olu艧an en fazla be艧 karttan olu艧an bir koleksiyonun ad谋d谋r. 脟o臒u zaman, bir oyuncu potu daha iyi bir el ile kazanma e臒ilimindedir.

Sat谋n almak

Son olarak, bir oyuncu poker turnuvas谋na sat谋n alarak girebilir. Genellikle, bir oyuncunun nakit bir oyunda oturmak i莽in 枚demesi gereken minimum miktar谋 ifade eder. Buy-in genellikle, da臒谋t谋c谋n谋n solundaki ikinci bir bahis莽inin bahis yapmas谋 gereken fi艧lerin de臒erinin 20 kat谋d谋r.

Sonu莽

Bunlar bilmeniz gereken birka莽 poker terminolojisidir. Ba艧lang谋莽ta s枚ylendi臒i gibi, bir oyuncunun ancak deneyimle 枚臒renebilece臒i ba艧ka y眉zlercesi de vard谋r. Bununla birlikte, rahat莽a kaybedebilece臒iniz ve d眉zenlenmi艧 bir 莽evrimi莽i kumarhanede oynayabilece臒iniz bir oyun paras谋 belirlemeyi unutmay谋n.

Poker
Avatar
AUTHOREddy Cheung

Casino promosyonu

--
null Country FlagCheckmark
艦imdi oyna
-

Son Haberler

Kumar Ba臒谋ml谋l谋臒谋feragatSorumlu OyunGizlilik Politikas谋艧artlar ve ko艧ullarSitemap
漏 canlicasinolistesi.com 2021